Προϊόντα σωλήνων φυγοκέντρησης

  • Centrifuge Tubes

    Φυγοκεντρικοί σωλήνες

    Οι σωλήνες φυγοκέντρησης είναι κατασκευασμένοι από πολυπροπυλένιο (PP), ένα διαφανές πολυμερές υλικό, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως στην έρευνα μοριακής βιολογίας, κλινικής χημείας και βιοχημείας.

  • Micro Centrifuge Tubes

    Σωλήνες μικροφυγοκέντρησης

    Ο σωλήνας μικροφυγόκεντρου / σωλήνας μικροφυγοκέντρησης είναι κατασκευασμένος από πολυπροπυλένιο (PP), ένα διαφανές πολυμερές υλικό, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως στην έρευνα μοριακής βιολογίας, κλινικής χημείας και βιοχημείας.